- MRTN by Schep|Van Herk bemiddelde bij de aankoop van De Hellingen 21 te Dordrecht. FlexxInvestments B.V. kocht dit kantoorpand dat volledig verhuurd is aan zorgpartij Yulius.


De locatie is erg goed voor het huidige gebruik, maar ook voor de toekomst omdat de Gemeente Dordrecht een gebiedsvisie 'Spuiboulevard' heeft opgesteld, op basis waarvan het gehele gebied zal gaan verkleuren naar wonen en deels werken.

In nauw overleg met Gemeente Dordrecht en huurder Yulius onderzoekt FlexxInvestments B.V. de mogelijkheden tot herontwikkeling van de locatie.
De aankoop past erg goed in de strategie van FlexxInvestments B.V. Er is een nieuwe loot aan de stam toegevoegd, welke vastgoedontwikkelingen ter hand neemt en zo waarde toevoegt aan panden, locaties en gebieden.


Terug naar het overzicht